“FÊTE DE LA FRANCOPHONIE ”ediția a XX a , 18 martie 2016

Regulamentul Festivalului – Concurs județean

“FÊTE DE LA FRANCOPHONIE ”, ediția  a XX a , 18 martie 2016

Concursul se regăsește în C.A.E.J. , domeniul Cultural artistic : Culturi și civilizații     pagina 4 , poziția 48

Tema concursului : ” Francophonie et culture du monde

Scopul concursului : stimularea participării elevilor şi cadrelor didactice la activităţi cultural artistice extracurriculare în vederea invaţării și promovării  limbii franceze şi cunoaşterii culturii și civilizației franceze.

Obiective specifice:

  • promovarea valorilor culturale francofone
  • dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză
  • dezvoltarea spiritului competitiv prin activităţi extracurriculare

Participanţi: concursul se adresează elevilor din clasele I-XII  ale  unităților școlare din județul Dolj.

Loc de desfășurare : Liceul de Arte ” Marin Sorescu”, Craiova

Etapa I – Inscriere –   data limită : 12 martie 2016

Etapa a II a-  Desfășurarea concursului  –  18 martie 2016

Ora de începere a evenimentului : 9,00 – nivel  primar /gimnaziu

                                                           12,00 – nivel liceu

Etapa a III a – Promovarea rezultatelor – 23 martie – 26 martie 2016

Rezultatele vor fi afişate pe siturile  http://limbiromanicedolj.wikispaces.com/ si http://arpfdolj.wordpress.com

Etapa de promovare a concursului  și a Regulamentului de participare : februarie 2016

Regulament de concurs

 Secţiunea: Creație literară

La această secțiune participă  elevi de la gimnaziu şi liceu.

Fiecare participant iși va exprima gândurile, sentimentele si experiențele pe tema concursului . Lucrările vor fi redactate  în limba franceză. La această secţiune categoriile sunt : poezie şi proză. Categoriile de vârstă sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Lucrările in proză nu vor depăşi  120 cuvinte (gimnaziu) si 220 cuvinte (liceu), iar poeziile nu vor depăși 1 pagină. Toate lucrările vor fi tehnoredactate cu TNR 12, 1.15 rânduri. Titlul va fi scris cu caracter TNR 12 boldat italic centrat mijloc. Numele participantului/profesorului coordonator NU va figura pe lucrare, ci doar pe fișa de inscriere.

În evaluarea  lucrărilor se va ține cont  de creativitate si originalitate , de acurateţea exprimării;

Participanții vor trimite  lucrările şi fişa de înscriere  până la  data de 12 martie 2016 la adresa electronică : emanuelaciolacu@yahoo.com.

Se vor acorda premiile I,II, III , mențiuni și premii speciale pentru fiecare nivel de vârstă și categorie.

 Secţiunea: Interpretare vocală

 La această secțiune participă  elevi de la gimnaziu şi liceu.  Categoriile de vârsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Concurenţii se vor înscrie în concurs cu o singură melodie. Durata melodiei nu poate depăși 4 minute.Concurenții vor preciza modalitatea de acompaniament (negativ sau instrument).

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă.

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate. Se vor lua in calcul urmatoarele criterii:
-calități vocale, intonație, ritm ;

-repertoriul să nu depașească posibilitățile vocale ale participantului și să fie adecvat vârstei

-ținută și mișcare scenică;

-interpretare-muzicalitate

Fişa de înscriere se trimite  pâna în data de 12 martie 2016 la adresa electronică ramona_tranca@yahoo.fr

Secţiunea: Creație plastică

Expoziţie-concurs de desene 

            La această secțiune pot participa elevi  din învățământul  primar, gimnaziu,  liceu.  Pentru categoria liceu secțiunile sunt liceu si liceu de artă. Categoriile de vârstă sunt :  I-IV ; V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Creațiile plastice pot fi pictură, desen, colaj , realizate pe suport A3 și vor respecta tematica propusă, fiind acceptate orice fel de metode de lucru (grafica, acuarela, creion etc.). Creația plastică va include și un mesaj( logo) în limba franceză. Pe spatele lucrarii in colţul din dreapta jos se va lipi eticheta cu: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator, şcoala, localitatea, judeţul.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă.

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate.
Lucrările
se vor depune  la Liceul de Arte « Marin Sorescu », Craiova,  pâna în data de

12 martie 2016 la d-na prof. Dragomir Daniela și la d-na . prof. Dincă Monica.

Deschiderea oficială şi vernisajul  expoziţiei va avea loc vineri, 18  martie 2016, ora 10.00 in foaierul Liceului de Arte « Marin Sorescu ». Expoziţia va putea fi vizionată în paralel cu spectacolele de teatru, concursul de recitări și concursul de interpretare vocală din cadrul Festivalului Francofoniei 2016.

Notă: Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

 Secţiunea: Dramatizare

La această secțiune participă elevi  de la gimnaziu şi liceu. Categoriile de vârsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă.

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate format din profesori de limba franceză și actori.

Fişa de înscriere se trimite  pâna la data de 12 martie 2016 la adresa electronică dorina.popi@gmail.com

 

Secţiunea: Recitare

La această secțiune participĂ elevi  din învațamântul  primar, gimnaziu,  liceu. Categoriile de vârsta sunt :  I-IV ; V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Concurenţii se vor înscrie în concurs cu o singură  recitare. Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale  pentru fiecare secțiune și grupă  de vârstă.   Fișa de înscriere   se trimite pâna la data de 12 martie 2016 la adresa electronică calinraluca06@yahoo.com

Un profesor poate coordona elevi înscriși la maxim 2 secțiuni și nu mai mult

de 2 elevi pentru fiecare secțiune.

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care

vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.

 

Descarca fișele de înscriere AICI.