Image-Imaginer…

 

CONCURS ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE  ÎN LIMBA FRANCEZĂ PENTRU ELEVII DIN CICLUL LICEAL

Ediţia  a III a

Concursul este înscris în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2016 la poziția 719

 

,, Image – Imaginer….” este un concurs cu caracter transdisciplinar care se adresează elevilor din ciclul liceal cu scopul de a sensibiliza, elevii, cadrele didactice, părinţii, comunitatea cu privire la importanţa cunoaşterii limbilor de circulaţie europeană. Prin acest concurs organizatorii si-au propus valorificarea şi stimularea potenţialului creativ şi intelectual al elevilor, recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală   a procesului instructiv – educativ.

 

Scopul concursului :

 

  • promovarea dialogului intercultural și educaţiei interculturale
  • dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză
  • dezvoltarea strategiilor de intercunoaştere în rândul grupului elev-cadru didactic
  • dezvoltarea spiritului competitiv prin activităţi extracurriculare

 

Participanți : elevii claselor IX – XII

 

                                                     Regulament concurs

 

Fiecare participant iși va exprima gândurile, sentimentele si experiențele pe tema concursului. Lucrările vor fi redactate  în limba franceză.  Creațiile literare  vor fi de tipul

eseu literar  /  text narativ de 220-250 cuvinte, tehnoredactat în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta, pornind de la o imagine propusă pe blogul arpfdolj.wordpress.com la rubrica concurs – Image-Imaginer.

Titlul eseului: centrat, scris cu TNR 12 boldat italic. Sub titlu se precizează un motto, care va apărea și în fișa de înscriere. Pe lucrare nu se trece numele autorului, nici școala sau profesorul îndrumător.

Lucrarea va avea inserată imaginea pe baza căreia a fost concepută.

Elevii vor putea redacta în numele celui care priveşte imaginea, al imaginii însăşi, povestindu-i  destinul, al unui personaj sau al unui alt element reprezentativ legat de imaginea aleasă.

Creaţiile elevilor vor fi trimise până în data de 30 mai 2016 pe adresa de e-mail a concursului: arpf.dolj@gmail.com. Lucrările  vor fi evaluate de către un juriu de specialitate în perioada 6 -7 iunie  2016.

Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale  pentru fiecare secțiune, eseu respectiv text narativ și grupă  de vârstă IX – X, XI – XII.

Participarea elevilor este gratuită.

Participanții din alte județe vor trimite un plic  A4 autoadresat şi timbrat  la adresa poştală : Str. M. Kogălniceanu, nr. 21, cod poștal 200762, CRAIOVA, Jud. DOLJ, până în data de 30 mai 2015.

Organizatorii vor trimite diplomele  în plicul A4 autoadresat ( adresa personală sau adresa școlii unde vor fi primite diplomele ) şi timbrat cu timbru poștal în valoare de 4 lei.

 

Rezultatele concursului vor fi făcute publice pe blogul arpfdolj.wordpress.com precum şi pe site ul http://limbiromanicedolj.wikispaces.com/în intervalul 15-20  iunie 2016.

Fisa de inscriere se poate descarca de aici.