FÊTE DE LA LECTURE – ediţia a II-a, Craiova 31 octombrie 2016

              LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA

Str. Rovinari, nr. 1A, tel. 0351407201, fax 0351407200

email: vuiacv2004@yahoo.com, web: www.traianvuia.ro

Nr…………….Data…………       

                             PROPUNĂTOR : LICEUL “TRAIAN VUIA”, Craiova

                               PARTENERI:  

 Inspectoratul Școlar Judeţean Dolj                                   

Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză- filiala DOLJ

Universitatea din Craiova

Liceul Teologic Adventist, Craiova

Școala Gimnazială ” Mihai Viteazul”, Craiova

Biblioteca Franceză „Omnia”, filială a Bibliotecii Naționale a României

PROIECT EDUCAŢIONAL CULTURAL – ARTISTIC

REGULAMENTUL CONCURSULUI

FÊTE DE LA LECTURE – ediţia a II-a, Craiova

31 octombrie 2016

 

     Coordonatorii proiectului: prof. Militaru Paulica, Liceul « Traian Vuia » 

                                                    prof. Sălceanu Adriana,   inspector școlar , ISJ Dolj          

        

                                            

                        Domeniul cultural-artistic-Culturi şi civilizaţii 

                                   CONCURS JUDEŢEAN, 31 OCTOMBRIE 2016

  REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Indiferent în ce formă sau modalitate s-ar desfășura, educaţia are drept componentă principală lectura. Fie  că este digitalizată, on-line, prin internet, prin oricare dintre variantele acestei tehnici mediatice sau în forma tradițională, a publicațiilor tipărite, lectura rămâne vehiculul principal de transmitere a informației si realizare a educaţiei.

În plus, lectura realizată într-o limbă străină aduce un plus de calitate în instruirea generaţiilor tinere, stârneşte interesul pentru cultura poporului respectiv, deschide orizonturi noi.

Proiectul educativ « Fête de la lecture” vizează cele trei limbi romanice studiate în județul Dolj, cu precădere limba franceză. Franceza, italiana, spaniola vor fi sărbătorite prin lectură, teatru, traduceri şi creaţie  artistică, într-o formulă familiară, cea a concursului.

Scopul activităţii

Stimularea interesului pentru învăţarea celor trei limbi romanice vizate, franceza, italiana şi spaniola, prin lectură şi alte forme de exprimare care implică lectura.

 

Obiective specifice

–  Dezvoltarea competenţei de lectură a elevilor în limba  franceză , italiană, spaniolă ;

–  Promovarea lecturii ca mod de cunoaştere şi descoperire;

– Dezvoltarea unor atitudini pozitive în colaborarea pluridisciplinară;

–  Dezvoltarea creativităţii elevilor;

–  Promovarea celor trei limbi romanice şi a valorilor culturale pe care le reprezintă.

Participanţi: Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu, din Craiova şi judeţul Dolj.

! Locaţia : Liceul « Traian Vuia », Craiova

Etapa de promovare a concursului  şi a Regulamentului de participare : septembrie-octombrie 2016

Etapa I : înscrierea participanţilor, data limită : 27 octombrie 2016

Etapa a II-a : desfăşurarea concursului : 31 octombrie 2016

 Data şi ora de începere pe secţiuni/limbi :

 ! Toate secţiunile se vor desfăşura în aceeaşi zi :  31 OCTOMBRIE 2016, ORELE 13-14

  1. Lectura franceză/spaniolă/italiană

Ora 13-gimnaziu

Ora 14-liceu

  1. Lectura dramatizata/franceza

Ora 13-gimnaziu

Ora 14-liceu

  1. Traducere  franceză/spaniolă/italiană-

Ora 14

Etapa a III a – Promovarea rezultatelor – 5 noiembrie 2016

Rezultatele vor fi afişate pe http ://limbiromanicedolj

 

                

REGULAMENTUL  CONCURSULUI

 

Secţiunea : Lectură-Limba franceză/spaniolă/italiană

 

La această secţiune  participă elevi  de  gimnaziu şi liceu. Categoriile de vârsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Concurenţii se vor înscrie în concurs cu o singură  lectură,  potrivită vârstei şi clasei. Textul va fi selectat din literatura franceză/ francofonă, spaniolă, respectiv, italiană.

Lectura nu va depăşi 3-4 minute.

Se vor avea în vedere corectitudinea exprimării, dicţia, intonaţia şi încadrarea în timp.

Elevul se va prezenta si va preciza în limba aleasă autorul operei şi opera din care a selectat fragmentul.

! Proba este individuală !

 

Juriul va fi format din profesori de specialitate,  cadre universitare sau lectori străini.

Premii : Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă. Premii speciale vor fi acordate pentru lectura plurilingvă.

Fişa de înscriere va fi trimisă la adresa electronică :

Limba franceză : gimnaziu şi liceu diana_lnk@yahoo.com

Limba spaniolăi_irinuca@yahoo.com

Limba italiană :   carmen_fageteanu@yahoo.com

 

*Un  cadru didactic  poate  înscrie maxim trei elevi la această  secţiune.

 

Secţiunea : Traducere-Limba franceză/spaniolă/italiană

 

La această secţiune pot  participa elevi  din clasa a XI-a şi a XII-a.

Proba constă în traducerea în română a unui text literar din literatura franceză/ francofonă, spaniolă şi italiană. Elevii vor primi un text selectat dintr-o operă literară aparţinând literaturii franceze, spaniole, italiene, pe care îl vor traduce. Timpul alocat acestei probe este de o ora si jumătate. Se va urmări corectitudinea lexicală, intuiţia, adaptarea judicioasă în limba română, dar şi varianta personală, creativă a traducerii. Elevii vor putea folosi dicţionarul pe care îl vor avea cu ei.

Premii : Se vor acorda premiile I,II, III, menţiuni pentru fiecare secţiune şi clasă. Fişa de înscriere va fi trimisă la următoarele adrese electronice:

alexxageorgescu@gmail.com – lb.franceză

i_irinuca@yahoo.com- lb. spaniolă

carmen_fageteanu@yahoo.com-lb. italiană

 

*Un  cadru didactic  poate  înscrie maxim trei elevi la această  secţiune.

Secţiunea : Lectură dramatizată – Limba franceză

! La această secţiune pot  participa elevi  la categoriile gimnaziu si liceu.

Elevii vor interpreta un fragment dintr-o piesă de teatru din literatura franceză sau vor dramatiza un fragment literar, o poezie. Se vor avea în vedere corectitudinea exprimării, dicţia şi intonaţia, costumele şi încadrarea în timp

Interpretarea nu va depăşi 5-6 minute.

Premii : Se vor acorda premiile I,II, III, menţiuni şi premii speciale pentru fiecare secţiune/categorie. Fişa de înscriere va fi trimisă la adresa electronică alexxageorgescu@gmail.com

 

*Un  cadru didactic  poate  înscrie maxim două  trupe de teatru la această  secţiune.

 

 

 

Secţiunea :Creaţie artistică-

Poster tematic/Limbafranceză/spaniolă/italiană

! La această secţiune pot  participa elevi  de nivel  gimnaziu,  liceu.

Elevii vor ealize postere pe planşe A3.

Lucrările pot fi executate în acuarelă sau tempera ( sau orice alta tehnica); se vor aprecia

respectarea tematicii, tehnica desenului şi originalitatea mesajului care va fi un îndemn la lectură adresat tinerilor.

Un profesor se poate înscrie cu maxim patru lucrări la această secţiune. Elevii de la Liceul de Arte vor fi jurizaţi separat.

Pe spatele lucrării, în colţul din dreapta jos se va lipi eticheta cu numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator,limba vizata, şcoala, localitatea.

Lucrările vor fi depuse la secretariatul Liceului Traian Vuia si se va realiza o expoziţie.

Premii : Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale pentru fiecare secţiune/categorie.

 

 

ANEXA- Fişa de înscriere ataşată va fi completată şi trimisă la adresa urmatoare  până în  data de 27 octombrie 2016 militaru-dana@yahoo.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                  Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care  vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 :  Concurs județean ” Fête de la lecture” – ediția a II a  2016

 

 

 

FISA DE ÎNSCRIERE

 

NUMELE  ELEVULUI /ELEVILOR…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

CLASA……………………………………………………………………………………………………….

ŞCOALA……………………………………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA…………………………………………………………………………………………………

LIMBA…………………………………………………………………………………………………………

PROFESOR COORDONATOR………………………………………………………………………….

ŞCOALA…………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON…………………………………………………………………………………………………………..