“FÊTE DE LA FRANCOPHONIE ”, ediția a XXII-a , 24 martie 2017

Regulamentul Festivalului – Concurs județean

 

“FÊTE DE LA FRANCOPHONIE ”, ediția  a XXII-a , 24 martie 2017

 

” La francophonie: hier, aujourdˈhui, demain”

 

Scopul concursului : stimularea participării elevilor şi cadrelor didactice la activităţi cultural artistice extracurriculare în vederea învaţării și promovării  limbii franceze şi cunoaşterii culturii și civilizației franceze.

 

Obiective specifice:

  • promovarea valorilor culturale francofone
  • dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză
  • dezvoltarea spiritului competitiv prin activităţi extracurriculare

 

Participanţi: concursul se adresează elevilor din clasele I-XII  ale  unităților școlare din județul Dolj.

 

Locație : Liceul de Arte ” Marin Sorescu”, Craiova

 

Etapa I – Inscriere –   data limită : 17 martie 2017

Etapa II –  Desfășurarea concursului  -24 martie 2017

ORA 9,00 – gimnaziu – secțiuni: interpretare  vocală și teatru

ORA 12,00  – liceu – secțiuni: interpretare vocală și teatru

ORA 10,00 – gimnaziu și liceu secțiunea recitări

Etapa III- Promovarea rezultatelor – 27 martie – 31 martie 2017

Etapa de promovare a concursului , de trimitere a invitatiilor si a Regulamentului de participare : februarie 2017

 

 

 

FOARTE IMPORTANT !

  • Un profesor poate coordona elevi înscriși la maxim 4 secțiuni și nu mai mult de 8 elevi (2 elevi/sectiune, respectiv 6 elevi la sectiunea creatie plastica-desen).

 

  • Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.

 

Regulament de concurs

 

 Secţiunea: Creație literară

 

Fiecare participant își va exprima gândurile, sentimentele şi experiențele pe tema concursului . Lucrările vor fi scrise în limba franceză. La această secţiune categoriile sunt : poezie şi proză. Categoriile de varsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Lucrările în proză nu vor depăşi  120 cuvinte (gimnaziu) si 220 cuvinte (liceu), iar poeziile nu vor depăşi 1 pagină. Toate lucrările vor fi tehnoredactate cu TNR 12, 1.15 rânduri. Titlul va fi scris cu caracter TNR 12 boldat italic centrat mijloc. Numele participantului/profesorului coordonator NU va figura pe lucrare, ci DOAR pe fișa de înscriere.

În evaluarea  lucrărilor se va ține cont  de creativitate şi originalitate , de acurateţea exprimării;

Participanții vor trimite  lucrările şi fişa de înscriere  până la  data de 17 martie 2017 ora 12:00 la adresa electronică  emanuelaciolacu@yahoo.com.  Lucrările sosite după acestă dată nu vor intra în concurs.

Se vor acorda premiile I,II, III , mențiuni și premii speciale pentru fiecare nivel dupa cum urmează : eseu – clasele V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII ; poezie – clasele V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII.

 

 

Fişă de înscriere

 

NUMELE   ELEVULUI……………………………………………………………………

CLASA ………………………………………………………………………………………

Instituția școlară  ……………………………………………………………………………

LOCALITATEA ……………………………………………………………………………

SECŢIUNEA CONCURSULUI

  1. eseu……………titlul lucrării …………………………………………………………
  2. poezie…………. titlul lucrării ………………………………………………………..

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….……………………………………….

TELEFON /  e-mail :…………………………………………………………………………

 

 

Secţiunea: Interpretare vocală

 

 La această secțiune participă  elevi de la gimnaziu şi liceu.  Categoriile de vârsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Concurenţii se vor înscrie în concurs cu o singură melodie. Durata melodiei nu poate depasi 4 minute. Concurentii vor preciza OBLIGATORIU modalitatea de acompaniament (negativ sau instrument).

Premii: Se vor acorda locurile I, II, III, menţiuni  și premii speciale pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă.

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate. Se vor lua in calcul urmatoarele criterii:
-calități vocale, intonație, ritm ;

-repertoriul să nu depașească posibilitățile vocale ale participantului și să fie adecvat vârstei

-ținută și mișcare scenică;

-interpretare-muzicalitate

Fişa de înscriere se trimite  pâna la data de 17 martie 2017 la adresa electronică : danieladragomir30@yahoo.com

 

 

 

 

Fişă de înscriere

 

NUMELE   ELEVULUI……………………………………………………………………

CLASA ………………………………………………………………………………………

Instituția școlară  ……………………………………………………………………………

LOCALITATEA ……………………………………………………………………………

PIESA MUZICALĂ  PROPUSA IN CONCURS:

            – Titlul …………………………………………………………………………………………………………

            – Acompaniament (negativ sau instrument) ………………………………………

            – Durată (minute) ……………………………………………………………………

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….………………………………………

TELEFON  / e-mail :………………………………………………………………………..

 

 


Secţiunea: Creație plastică

 

Expoziţie-concurs de desene 

 

            La această secțiune participa elevi  din invatamantul  primar, gimnaziu,  liceu.  Pentru categoria liceu sectiunile sunt liceu si liceu de arta. Categoriile de vârsta sunt :  I-IV ; V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Creatiile plastice pot fi pictură, desen, colaj, realizate pe suport A3. Compoziţiile plastice vor respecta tematica propusă, fiind acceptate orice fel de metode de lucru (grafica, acuarela, creion etc.). Pe spatele lucrarii in colţul din dreapta jos se va lipi eticheta cu: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator, şcoala, localitatea, judeţul.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate.
Lucrările
se vor depune  la Liceul de Arte « Marin Sorescu », Craiova,  pâna la data de 17 martie 2017, ora 12 :00, însoţite de fişa de înscriere pentru toti participantii dintr-o instituţie  de învăţământ. Fişa de înscriere se va trimite şi în format electonic până la  data de 17 martie 2017 ora 12:00 la adresa electronică  emanuelaciolacu@yahoo.com.

Deschiderea oficială şi vernisajul  expoziţiei va avea loc vineri, 24 martie 2017, ora 10.00 in foaierul Liceului de Arte « Marin Sorescu ». Expoziţia va putea fi vizionată în paralel cu spectacolele de teatru, concursul de recitari si concursul de interpretare vocala din cadrul Festivalului Francofoniei 2017.

Notă: Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURS

 

Adresa instituţiei  de învăţământ………………………………………………………………………

Telefon / fax ………………………………………………………………………………………………………….

CONTACT: ………………………………………………………………………………………..

 

Numele participanţilor

(toţi elevii de la o şcoală pot să figureze

pe această listă)

 

Grupa de vârstă

 

Unitatea de învăţământ

 

Numele cadrului

didactic îndrumător

 

Titlul lucrării

Secţiunea

(pictură, desen, colaj, afis)

1.          
2.          
3.          

 

 


Secţiunea: Teatru/Dramatizare

 

La această secțiune participă elevi  de la gimnaziu şi liceu. Categoriile de vârsta sunt : V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă.

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate format din profesori de limba franceză și actori.

Fişa de înscriere se trimite  pâna la data de 17 martie 2017 la adresa electronică danieladragomir30@yahoo.com  

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

Titlul piesei: …………….……………………………………………………………………………
Autor(i): ………………………………………………………………………………..
Durata piesei (nu mai putin de 7’ dar nu mai mult de 15’) : ……………….……………………

Necesar decor /scenografie ………………………………………………………………………
Număr de participanţi trupa de teatru …………………………………………………………………

Instituția școlară  ………………………………………………………………………………………

Clasa/Clasele ……………………………………………………………………………………..…
Profesor (i) îndrumător (i) ………………………………………………………………………..…..

 Nr. TELEFON / adresa de e- mail:……………………………………………………………………


Secţiunea: Recitare

 

 

La această secțiune participa elevi  din învațamântul  primar, gimnaziu,  liceu. Categoriile de vârsta sunt :  I-IV ; V-VI ; VII-VIII ; IX-X ; XI-XII.

Concurenţii se vor înscrie în concurs cu o singură  recitare. Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate.

Premii: Se vor acorda premiile  I, II, III, menţiuni  și premii speciale  pentru fiecare grupă  de vârstă.

 

Fişa de înscriere se trimite  pâna la data de 17 martie 2017 la adresa electronică : alexxageorgescu@gmail.com

 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

Numele si prenumele elevului……………………………………………………………………………………….

 

Clasa …………………………………………………………………………………..………

 

Titlul poeziei ………………………………………………………………………………………………………………

 

Profesor  îndrumător…………………………………………………………………………………………………….

 

Instituţia şcolară …………………………………………………. ………………………………………..

 

Localitate……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nr. telefon / adresa e-mail ……………………………………………………………………………………………..