REZULTATE FINALE „FÊTE DE LA LECTURE”-30 octombrie 2017 FELICITĂRI TUTUROR PARTICIPANŢILOR!

Mai jos găsiţi rezultatele finale la concursul din acest an.

Încă o dată felicitări tuturor participanţilor!

 

REZULTATE  LECTURA  SPECTACOL CLASELE IX –X

REZULTATE ITALIANA LECTURA GIMNAZIU

REZULTATE LECTURA SPECTACOL GIMNAZIU CLASELE V-VI

REZULTATE SPANIOLĂ-LECTURĂ GIMNAZIU CLASELE V/VIII

REZULTATE  LECTURA  LICEU CLASELE  IX-X

REZULTATE CREATIE ARTISTICA CLASELE V VII

REZULTATE LECTURĂ GIMNAZIU CLASELE V-VI

REZULTATE SPANIOLĂ TRADUCERE

REZULTATE FRANCEZĂ TRADUCERE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA EDITURILE CARE AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA ORGANIZATĂ DE MEN, PENTRU MANUALELE DE LIMBA FRANCEZĂ, CLASA A V-A, L2

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA EDITURILE CARE AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA ORGANIZATĂ DE MEN, PENTRU MANUALELE DE LIMBA FRANCEZĂ, CLASA A V-A, L2

  • Editura BOOKLET

Manualul de Limba franceză (L2) pentru clasa a V-a al editurii Booklet (autori: Gina BELABED, Claudia DOBRE, Diana IONESCU) propune un studiu integrat al limbii franceze, respectând modelul de proiectare centrat pe elev și pe formarea de competențe.

Manualul, structurat în 8 (opt) unități tematice, o unitate introductivă, 2 (două) recapitulări intermediare și anexe, propune o varietate de activități organizate în jurul celor 4 competențe generale ale programei școlare (receptare de mesaje orale și scrise, exprimare orală și în scris), oferind moduri de lucru variate, de la activități desfășurate cu întreaga clasă, la lucrul în grup și individual.Fiecare unitate de învățareeste însoțită de documente video în care sunt filmați vorbitori nativi aflați în situații concrete de comunicare.

Obiectivele fiecărei unități sunt formulate în mod explicit, ca și mijloacele lingvistice mobilizate (actele de vorbire, lexic, morfosintaxă, fonetică și elemente socioculturale).

Secvențele de evaluare, dinamice şi atractive, de tip DELF, inserate la finalul fiecărei unități de învățare urmăresc verificarea dobândirii celor patru competențe de comunicare prevăzute de programa școlară.

Manualul este însoțit de un CD care conține varianta în format digital, îmbogăţită cu numeroase activități multimedia suplimentare.

Manualul în format digital poate fi vizualizat accesând link-ul de mai jos: www.booklet.ro/fr5

Planificarea calendaristică și proiectarea unităților de învățare pot fi accesate la: www.booklet.ro/fr5 – planificare

 

  • EdituraCORINT

Manualul de Limba franceză pentru clasa a V-a, limba modernă 2 propus de Editura Corint este rezultatul colaborării a doi autori cu bogată experienţă şi incontestabilă competenţă pedagogică, prof. Doina GROZA şi Dan Ion NASTA.

De-a lungul celor 12 unităţi de învăţare, clar structurate într-o succesiune echilibrată de pagini duble, cu o alcătuire similară,elevii sunt conduşi de un personaj de vârsta lor, plasat în contexte situaţionale ce introduc şi dezvoltă temele enunţate de programa şcolară. După parcurgerea a 3-4 unităţi de învăţare, manualul prevede un bilanţ, iar evaluarea finală are în vedere conţinuturile fundamentale de învăţare prevăzute de programă şi respectă principiile evaluării de tip DELF.

Lucrul individual şi exerciţiile de asimilare și fixare a cunoştinţelor alternează cu secvenţele de interactivitate, de lucru în grup, însoţite de elemente de ludic şi umor.

Manualul în varianta tipărită este însoţit de varianta digitală, care conţine o serie de elemente animate, interactive sau statice.

Puteți să descărcați manualul Editurii Corint atât în format pdf (care corespunde variantei tipărite), cât și în varianta digitală, precum și planificarea și ghidul profesorului accesând următorul link:

http://pasaport-cultura.ro/NL/2017/educational/NL_Franceza_cls_V_a/index.html

Editura Corint (cu 13 manuale câștigătoare la licitația din acest an) oferă suplimentar un set de materiale auxiliare de învăţare a limbii franceze: dicţionare, culegeri şi caiete de exerciţii, suporturi didactice.

 

 

 

  • EdituraLITERA

Manualul realizat de Editura Litera, autori: Elena Raisa VLAD și Mariana VIȘAN, a fost conceput pe baza materialelor de învățare a limbii franceze elaborate de Maison des langues.

Construcția lecțiilor facilitează formarea competențelor prevăzute în programă, iar activitățile propuse respectă particularitățile vârstei elevilor de clasa a V-a.

Manualul este construit în jurul unei abordări comunicativ-acționale. Însoțiți de personajele principale ale cărții, elevii vor deveni ei înșiși actori ai cursului de limbă străină, care îndeplinesc sarcini, iau decizii, își pun în valoare imaginația și pun în practică achizițiile în mod participativ și ludic.

Manualul este structurat în șase unități, două unități recapitulative, un modul de Civilizație, un punct DELF și un compendiu de Gramatică.Secvențe de evaluare, dinamice şi atractive, de tip DELF, inserate la finalul fiecărei unități de învățare urmăresc verificarea dobândirii celor patru competențe de comunicare prevăzute de programa școlară.

Manualul tipărit este însoțit de un CD care cuprinde varianta digitală, cu un conținut similar variantei tipărite, completat cu exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări care aduc un plus de valoare cognitivă.

Manualul în format electronic poate fi vizualizat accesând link-ul

http://litera.ro/manualelitera/manuale/franceza5-1.pdf

Manualul digital este disponibil la

http://litera.ro/manualelitera/manuale/franceza2/index.html

Planificarea calendaristică poate fi vizualizată la adresa

http://litera.ro/manualelitera/planificari/franceza2.pdf

  • EdituraCD PRESS

Manualul de Limba franceză pentru clasa a V-a (limba a II-a de studiu) propus de editura CD Press, autori prof. Ion FĂRCĂȘANU și prof. Angela Gabriela LĂPĂDATU, este structurat în 9 (nouă) unități, fiecare cuprinzând câte 4 (patru) lecții.

Manualul încurajează în mod echilibrat dezvoltarea celor patru competențe, înțelegere orală și scrisă și exprimare orală și scrisă.

Fiecare unitate are pe lângă cele 4 (patru) pagini duble cu conținuturi, competențe și activități de învățare și o pagină de recapitulare însoțită de un proiect și o pagină de (auto) evaluare).

Manualul este conceput ca o suită de întâmplări având ca personaje copii de vârsta elevilor care îl vor folosi la clasă. Personajul principal, însoțit de colegii, prietenii și familia sa, ne poartă în situații concrete de comunicare, acoperind întreaga arie tematică a programei.

Conținuturile lexicale și morfosintactice sunt introduse gradat, coerent și sistematizat, paginile de recapitulare reprezentând un real sprijin în însușirea lor de către elevi.

Dialogurile între personaje sunt firești, iar cele 87 de documente audio (prezente pe CD-ul care însoțește manualul) vin în sprijinul consolidării competenței de înțelegere de mesaje orale.

Puteți vizualiza Manualul în format digital accesând link-ul:www.cdpress.ro

Planificarea calendaristică și proiectarea unităților de învățare pot fi accesate la:http://clasadigitala.ro/biblioteca/lb-fr_V/