Cercul Pedagogic al profesorilor de limbi romanice

lnspectoratul Scalar judetean Dolj organizeaza în data de 10 decembrie 2020, orele 17:30, Cercul Pedagogic al profesorilor de limbi romanice.
TEMA REUNIUNII: „La classe virtuelle -pratiques en ligne en classe de FLE/La clase virtual: practicas en linea en la clase de ELE”
Cadrele didactice care doresc sa participe cu materiale specifice temei mai sus mentionate se vor inscrie Ia adresa de e-mail stamateluiza@yahoo.com (se va transmite titlul interventiei) pana Ia data de 9 decembrie 2020.
Activitatile se vor desfasura online iar link-ul de conectare va fi transmis tuturor profesorilor pe adresa de mail.