CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBI ROMANICE SEMESTRUL al II-lea, AN ȘCOLAR 2020-2021

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBI ROMANICE va avea loc în data de  10 iunie 2021, ora 17,00.

Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Liceul ”Voltaire” Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.

Tema reuniuniiEducation aux médias. Numérique et décryptage des infos sur internet/La educación en los medios. Digitalización y descifrado de la información en internet/Educazione attraverso i media. Digitalizzazione e decodifica di informazioni su internet

Cadrele didactice care doresc să participe cu materiale specifice temei se vor înscrie la adresa de e-mail oanabran2011@yahoo.fr până la data de 4 iunie 2021.

Activitățile se vor desfășura online iar link-ul de conectare va fi transmis tuturor profesorilor pe adresa de e-mail a fiecăruia.

Alte informații puteți găsi accesând  blogulhttps://arpfdolj.wordpress.com.

Cadrele didactice care nu se găsesc în baza noastră de date ( nu au primit linkul de participare la cercul de pe semestrul I) sunt rugate să trimită un mail la adresa cristianbala@yahoo.com pentru a primi linkul.

Vă rugăm să specificați la subiect „participare la cerc”.

Faites entrer le DDF dans vos classes de français !

Faites entrer le DDF dans vos classes de français !
Découvrons le DDF est une collection de 6 fiches pédagogiques élaborées par l’équipe du CAVILAM – Alliance Française.
Elle s’appuie sur le Dictionnaire des francophones pour proposer des parcours de découverte de la richesse lexicale de la langue aux apprenants de français.

Découvrons le DDF est composé de 6 parcours pédagogiques à différents niveaux du CECRL (du A1+ au B2/C1).
6 fiches pour l’enseignant avec des activités conçues pour environ 60 minutes d’exploitation en présentiel.

Le principe : une sélection de mots ou expressions, des activités de recherche guidée dans le DDF, une production collaborative réalisée à l’aide d’un outil numérique choisi.

Chers collègues,

Nous vous proposons un webinaire avec Jean-Thierry Le Bougnec, co-auteur de la méthode Inspire, pour parler de phonétique avec cette nouvelle collection.

Améliorer la prononciation avec Inspire 
Jean-Thierry Le Bougnec
Jean-Thierry Le Bougnec, co-auteur de la nouvelle méthode Hachette FLE Inspire pour les grands adolescents et adultes et spécialiste de la phonétique, vous propose des outils pour améliorer la prononciation du français de vos élèves.


Deux horaires vous sont proposés :
Jeudi 27 mai à 18h (de Paris)
Je calcule mon décalage horaire
Une attestation de participation sera délivrée
Je m’inscris !
 
Ou
Vendredi 28 mai à 13h (de Paris)
Je calcule mon décalage horaire
Une attestation de participation sera délivrée
 
Je m’inscris !

A bientôt,

L’équipe Hachette FLE

Image-Imaginer…

CONCURS ȘCOLAR INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE  ÎN LIMBA FRANCEZĂ PENTRU ELEVII DIN CICLUL LICEAL

Ediția  a VII-a – 2021

,, Image – Imaginer….” este un concurs cu caracter transdisciplinar care se adresează elevilor din ciclul liceal cu scopul de a sensibiliza elevii, cadrele didactice, părinții, comunitatea cu privire la importanța cunoașterii limbilor de circulație europeană. Prin acest concurs organizatorii (Association Roumaine des Professeurs de Français filiala Dolj, în parteneriat cu Liceul de Arte Marin Sorescu, Liceul Voltaire și Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere) și-au propus valorificarea şi stimularea potențialului creativ şi intelectual al elevilor, recunoașterea activității educative școlare şi extrașcolare ca dimensiune fundamentală   a procesului instructiv – educativ.

Scopul concursului : 

  • promovarea dialogului intercultural și  educației interculturale 
  • dezvoltarea capacității de exprimare în limba franceză
  • dezvoltarea strategiilor de intercunoaștere în rândul grupului elev-cadru didactic
  •  dezvoltarea spiritului competitiv prin activități extracurriculare

Participanți : elevii claselor IX – XII 

                                                     Regulament concurs

Fiecare participant își va exprima gândurile, sentimentele şi experiențele pe tema concursului. Lucrările vor fi redactate  în limba franceză.  Creațiile literare  vor fi de tipul 

A. eseu literar  / B. text narativ de 250-300 cuvinte, tehnoredactat în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, la 1,5 rânduri, aliniere stânga-dreapta, pornind de la o imagine propusă pe blogul arpfdolj.wordpress.com la rubrica concurs – Image-Imaginer

Titlul eseului: centrat, scris cu TNR 14 boldat italic. Sub titlu se află un motto, care va apărea și în fișa de înscriere, scris cu TNR 12 italic. Pe lucrare nu se trece numele autorului, nici școala sau profesorul îndrumător.

Lucrarea va avea inserată în partea stânga sus imaginea pe baza căreia a fost concepută.

Lucrarea va fi salvată cu titlul conținând numărul lucrării alese_clasa_Nume.Prenume elev (exemplu: 17_X_Popescu.George). 

      Elevii vor putea redacta în numele celui care privește imaginea, al imaginii însăși, povestindu-i  destinul, al unui personaj sau al unui alt element reprezentativ legat de imaginea aleasă.

      Creațiile elevilor însoțite de fisa de înscriere vor fi trimise până în data de 15 iunie 2021 pe adresa de e-mail a concursului: arpf.dolj@gmail.com. Lucrările  vor fi evaluate de către un juriu de specialitate în perioada 21-22 iunie  2021. 

Se vor acorda premiile  I, II, III, mențiuni  și premii speciale  pentru fiecare secțiune (eseu respectiv text narativ) și grupă  de vârstă (IX – X, XI – XII).

Participarea elevilor este gratuită.

Având în vedere contextul pandemic, diplomele vor fi trimise în format .pdf (scanat) pe adresa e-mail a profesorului coordonator din fisa de înscriere.
Rezultatele concursului vor fi făcute publice pe blogul arpfdolj.wordpress.com în intervalul 25 – 30  iunie 2021.

Regulamentul și fișa de înscriere sunt disponibile AICI.

Imaginile sunt disponibile la urmatorul link:

https://drive.google.com/drive/folders/1rB-N3kLXyVLOWtfrruhwo-n0qbo40x19

SÉMINAIRE DIDACTIQUE UNIVERSITAIRE

LE RÔLE DU PROFESSEUR DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : NOUVEAUX DÉFIS ET NOUVELLES PRATIQUES

Le 20mai 2021 – en ligne

En 2020, la langue française a fêté l’anniversaire d’un siècle depuis la fondation, par Ferdinand Brunot, de la première école pour la formation des professeurs de français langue étrangère, intitulée École de préparation des professeurs de français à l’étranger (EPPFE). Sa mission était la formation des futurs professeurs de FLE et se focalisait sur des cours de prononciation et de conversation. Dans un contexte social et politique d’ouverture, particulièrement sensible à l’apprentissage des langues vivantes, Brunot avait mené des missions à l’étranger pour explorer des méthodes d’enseignement nouvelles. L’intérêt et l’engagement que le grand linguiste et universitaire a manifestés pour la pédagogie de la langue française et plus particulièrement pour les méthodes (qu’il s’agisse des théories ou des manuels de FLE) destinées à guider l’enseignement du français ont fondé une tradition solide.

Appel et fiche d’inscription disponibles ICI.